Legenda

Dodanie nowego punktu

Lokalizacja:

Zgłaszajacy (nie ujawniany na mapie):

Dowody (zdjęcie):

Zatwierdzenie danych:

Dlaczego stworzyliśmy mapę trucicieli?

Stworzyliśmy tę mapę ponieważ uważamy, że każdy w swoim domu może robić co mu się rzewnie podoba, o ile nie ogranicza to praw innych osób. Dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś preferuje związki mono czy poligamiczne. Nie jest ważne czy czy ktoś jest homo czy heteroseksualny lub czy ktoś jest wierzący, czy też nie. Nic nas nie obchodzi, którego boga dana osoba czci, ani czy dana osoba używa środków antykoncepcyjnych, czy też stosuje metody naturalne. Nie obchodzi nas czy ktoś akceptuje aborcję, czy też jej nie akceptuje. To wszystko jest naprawdę bez znaczenia o ile są tych poglądów i postępowań dana osoba NIE NARZUCA INNYM.

Zanieczyszczenie środowiska NIE JEST kwestią indywidualnych wolności obywatelskich! To co się wydobywa z kominów przydomowych (i nie tylko) kotłowni MUSIMY wdychać wszyscy. Każdego dnia w Polsce smog zabija 123 osoby (za dr. M. Leśniok / UŚ http://gazeta.us.edu.pl/node/281663). Zatem w interesie wszystkich jest piętnowanie i karanie osób, które najbardziej przyczyniają się do produkcji morderczy smog. Są to posiadacze stałopaliwowych kotłów, które są opalane nieskiej jakości paliwami stałymi i/lub są rozpalane w sposób nieumiejętny i/lub opalają swoje kotły zabronionymi sybstancjami. Te osoby to skryci i cykliczni truciciele, którzy powoli zabijają siebie i swoich sąsiadów. Mapa powstała, by truciciele przemyśleli swoje postępowanie i w poczuciu wstydu zmienili je.

Nie uznajemy argumentów relatywizujących powolne zabijanie sąsiadów przez trucicieli, takich jak:

  1. nie stać mnie na inne paliwa - jeśli naprawdę masz problemy finansowe zwróć się do gminy o pomoc. Gminy przekazują osobom, które rzeczywiście są w trudnej sytuacji paliwo o akceptowalnej jakości,
  2. mam duży dom, którego ogrzanie sporo kosztuje, dlatego wybieram najtańsze paliwa - nikt nie zmusza cię do posiadania dużego domu. Nie stać cię na jego utrzymanie, sprzedaj go i kup mniejszy lub mieszkanie w bloku
  3. mam tylko kocioł na paliwa stałe, a nie stać mnie na inny - wiele gmin w tej chwili wprowadziło dopłaty do wymiany kotłów na takie mniej zanieczyszczające powietrze.
  4. to samo co powyżej, ale moja gmina nie dopłaca - większość starych instalacji do ogrzewania indywidualnych domów jest niedostosowana do potrzeb energetycznych budynków, w szczególności w przypadku budynków wcześniej ocieplanych instalacje CO są zazwyczaj przewymiarowane. Przewymiarowana instalacja spala za dużo paliwa. Kompleksowa wymiana instalacji zwróci się w ciągu kilku lat (w wielu przypadkach w okresie ok 5 lat). Możesz starać się o kredyt, który będziesz spłacać między innymi niższymi kosztami ogrzewania; możesz ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł (np. NFOŚiGW, etc).

Gdzie, poza mapą, można zgłosić truciciela?

Prócz zgłoszenia truciciela na tej mapie, można dokonać zgłoszenia do straży miejskiej w Legionowie (pod numer 22 774 23 17 albo 986). Należy jednak pamiętać, że SM jest zainteresowana wyłącznie osobami spalającymi śmieci. Nie interweniują wobec osób spalających paliwa stałe, które nie spełniają norm, nie są przeznaczone do spalania w domowych kotłowaniach, itd. Zatem jeśłi truciciel spala złe paliwo w nieodpowiednim kotle (a więc spala śmieci) straźnicy nie zainterweniują. Uwaga! Mediom, które pisały o mapie SM chcali się, że posiłkuje się naszą mapą.

Cookies są ustawiane przez Google (mapy/statystyki) i Facebook (ramka informacyjna o nowościach strony).